PRIYVRAT

         PRIYVRAT           President

Sanjay Kumar Sharma

Sanjay Kumar Sharma General Secretary

Roll Of Honour

PRESIDENT

 

GENERAL SECRETARY

FROM
TO
NAME
 
FROM
TO
NAME
02-07-79
27-06-81
N.L.Sikka
 
02-07-79
27-06-81
N.S.Dhamoon
28-06-81
27-10-84
K.C.Sharma
 
28-06-81
27-10-84
N.S.Dhamoon
28-10-84
29-11-87
B.S.Kaushik
 
28-10-84
29-11-87
N.S.Dhamoon
30-11-87
23-07-91
Amar Pal
 
30-11-87
23-07-91
N.S.Dhamoon
24-07-91
13-11-94
V.K.Kapoor
 
24-07-91
13-11-94
Amar Pal
14-11-94
31-03-08
Vijay Magon
 
14-11-94
31-03-08
Amar Pal
01-04-08
30-04-10
M.K.Virmani
 
01-04-08
30-04-10
Vijay Magon
01-05-10
01-08-10
M.K.Virmani
 
01-05-10
01-08-10
Veerinder Bhat
02-08-10
31-07-13
D.K.Sharma
 
02-08-10
31-07-13
M.K.Virmani
01-08-13
31-07-14
D P S Chhabra
 
01-08-13
31-07-14
D.K.Sharma
01-08-14
31-12-16
Deepak Sharma
 
01-08-14
31-12-16
D P S Chhabra
01-01-17
31-10-17
Sushil Kundra
 
01-01-17
25-11-17
Deepak Sharma
 
26-11-17 30-11-22    Sanjay Sharma   26-11-17 30-11-22    Deepak Sharma  
01-12-22      Priyvrat   01-12-22      Sanjay Sharma